Prezentul acord definește condițiile de utilizare a site-ului https://telemar.md (denumit în continuare „site”), precum și materialele și serviciile postate pe acesta. Condițiile acordului de utilizator sunt obligatorii pentru orice persoană de pe site-ul https://telemar.md. Dacă nu sunteți de acord cu termenii acordului de utilizator (integral sau parțial), vă rugăm să părăsiți site-ul https://telemar.md imediat. Prezența unei persoane pe site este considerată ca acceptarea de către utilizator a tuturor termenilor acordului de utilizare. Acest acord, precum și modificările și completările la acesta intră în vigoare din momentul publicării pe Site.

Utilizatori – persoane fizice (inclusiv reprezentanți ai persoanelor juridice) care au capacitatea de a se familiariza vizual cu informațiile postate pe site-ul https://telemar.md.

Administrarea site-ului – o persoană (persoanele) care administrează hardware-ul și suportul tehnic și / sau informațiile postate pe Site, precum și dreptul de a lua decizii cu caracter administrativ și administrativ și de a stabili reguli, inclusiv restricții de utilizare a Site-ului.

Informații – un set de informații sub orice formă, formular, pe orice suport (inclusiv, dar fără a se limita la: video, audio, text, desen, grafică în alte forme și metode posibile) postate pe site.

Termeni generali
Utilizarea materialelor și serviciilor site-ului este reglementată de normele actuale ale legislației Republicii Moldova.
Prezentul Acord este o ofertă publică, revocabilă. Din momentul introducerii datelor dvs. pe Site, Utilizatorul este considerat că a acceptat condițiile prezentului Acord.
La completarea unui chestionar pe Site, Utilizatorul este obligat să furnizeze informații fiabile și actualizate.
Utilizatorul este responsabil pentru corectitudinea și relevanța datelor sale personale, precum și pentru corectarea acestora și orice modificări. Utilizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor sale și să nu le transfere altora, pentru a evita fraudele și acțiunile dăunătoare ale altora.
Utilizatorului îi este interzis să folosească „date false” atunci când introduceți date (adică folosind numele altcuiva), să inducă în eroare Utilizatorii despre identitatea lor, denaturarea informațiilor despre ei înșiși, vârsta lor sau relațiile cu alte persoane sau organizații.
Toate informațiile de pe site sunt furnizate „așa cum este”. Administrația site-ului își rezervă dreptul, la propria sa discreție, de a schimba (edita) sau șterge informații, precum și mesajele personale și comentariile utilizatorilor, de a suspenda, restricționa sau înceta accesul la site în orice moment, din orice motiv sau fără a da motive, cu sau fără o notificare prealabilă. un astfel de Utilizator în anumite cazuri, fără a fi responsabil pentru vreun prejudiciu care i-ar putea fi cauzat de Utilizator printr-o astfel de acțiune. Utilizatorul site-ului este obligat să respecte drepturile altor utilizatori, terți, Administrația site-ului, de a respecta tradițiile și etica consacrate pe internet și societatea în general.
Administrația site-ului are dreptul de a colecta și stoca datele utilizatorului. Administrația site-ului are dreptul, la cererea legală a autorităților de stat, de a furniza informațiile disponibile despre Utilizator.
Site-ul poate conține reclame, diverse mesaje din partea Administrației site-ului, notificări automate și buletine informative. Administrația site-ului nu poartă nicio responsabilitate pentru conținutul mesajelor publicitare postate pe site.
Nimic din acest acord nu poate fi înțeles ca fiind stabilirea între Utilizator și Administrația site-ului a relațiilor de agenție, relații pentru activități comune (parteneriat), orice alte relații care nu sunt prevăzute în mod expres în prezentul acord.
Administrația site-ului nu este responsabilă pentru pierderile directe sau indirecte suferite din cauza utilizării sau incapacității de utilizare a informațiilor despre site. Administrația site-ului nu garantează că informațiile despre site vor fi furnizate în mod continuu, rapid, fiabil și fără erori; că rezultatele care pot fi obținute de Utilizator vor fi corecte și fiabile; că calitatea oricărui produs, serviciu, Informații și altele obținute folosind Informațiile Site-ului vor satisface așteptările Utilizatorului. Utilizatorul este de acord că Administrația Site-ului nu are obligații directe sau indirecte față de Utilizator în legătură cu eventualele pierderi sau daune asociate cu utilizarea sau neutilizarea conținutului Site-ului.
Recunoașterea de către instanță a oricărei dispoziții, a unui acord invalid sau neaplicabil, nu atrage invaliditatea sau imposibilitatea altor prevederi ale acordului.
Utilizatorul este avertizat că Administrația site-ului nu este responsabilă pentru vizitarea și utilizarea site-urilor externe, link-uri la care pot fi conținute pe site.

Obligațiile utilizatorului
Utilizatorul este de acord să nu întreprindă acțiuni care pot fi considerate a încălca legislația Republicii Moldova sau normele internaționale